Garda

     Enkelhet ligger i bunnen av denne samlingen, preget av det spesielt avrundede håndtaket som overfører en hyggelig sensasjon til hånden.

Modeller

0670 RB 101
0670 PL

Enkelhet ligger i bunnen av denne samlingen, preget av det spesielt avrundede håndtaket som overfører en hyggelig sensasjon til hånden.

Andre produkter